Aktualności

28.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Choroby rzadkie vs komórki macierzyste

Choroby rzadkie wcale nie są takie rzadkie. Cierpi przez nie nawet 3 mln Polaków. 28 lutego po raz jedenasty, obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. To dzień solidarności z tymi, którzy zmagają się z nimi codziennie, ale też podnoszenia świadomości na ten temat wśród osób mających wpływ na jakość życia pacjentów oraz coraz nowych możliwości ich leczenia.

 

···
28.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dzień Chorób Rzadkich

W ostatni dzień lutego, w tym roku 28, obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Z tej okazji setki organizacji pacjenckich na całym świecie prowadzi akcje edukacyjne na temat rzadko występujących chorób.

···
27.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Praco Dawca Zdrowia - rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu

W pracy spędzamy średnio jedną trzecią doby. Nic więc dziwnego, że nasze zachowanie w pracy ma duży wpływ na stan naszego zdrowia. Nawet pozornie nieobciążające prace biurowe mogą być niekorzystne dla naszego organizmu. Niewłaściwa postawa, brak ruchu, brak przerw, stres, zbyt duża ilość kawy, podjadanie słodyczy lub niezdrowych przekąsek – te wszystkie nawyki mogą skutkować chociażby otyłością, obciążyć kręgosłup, przyczynić się do przemęczenia wzroku. Często bagatelizujemy dolegliwości zdrowotne usprawiedliwiając je przemęczeniem, a nie wykonywanie badań profilaktycznym dużą ilością pracy i brakiem czasu.

···
27.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

NFZ uruchomił portal poświęcony diecie

Żyjemy coraz szybciej, codziennie narażani jesteśmy na stres oraz działanie szkodliwych czynników środowiskowych. Właściwa dieta jest ważna nie tylko ze względu na szczupłą sylwetkę, ale przede wszystkim ze względu na stan naszego zdrowia.

···
26.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Potrzeby i wyzwania w obszarze chorób rzadkich - zbliża się Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Już 28 lutego na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Nad ich tematem pochylili się również eksperci podczas Hematology Experts Forum 2019 – konferencji, która odbyła się w miniony weekend (22-23 lutego) w Warszawie.

···
25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata ekspertów - Wczesna diagnostyka szpiczaka w Polsce [wideo]

Wczesne zdiagnozowanie szpiczaka plazmocytowego to trudne wyzwanie. Czas od pojawienia się objawów do diagnozy, u chorych na szpiczaka, jest jednym z najdłuższych wśród wszystkich chorób nowotworowych.

···
25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

Ocena ryzyka w przebiegu PMF opiera się o powszechnie uznawane skale prognostyczne. Wskaźniki IPSS oraz DIPSS bazują na parametrach klinicznych pacjenta, natomiast skala MIPSS uwzględnia dodatkowo mutacje somatyczne. 

···
25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy - podstawowe informacje

CTCL charakteryzuje odmienny przebieg kliniczny w porównaniu do „klasycznych” chłoniaków układowych. Większość pacjentów doświadcza objawów skórnych (wykwity skórne, świąd) od wczesnego stadium choroby. Oznaki te są jednak niespecyficzne i niejednokrotnie mogą być mylone z innymi schorzeniami skóry (m.in.: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca czy reakcje alergiczne).

···
22.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Odeszła Profesor Anna Dmoszyńska

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 21 lutego Panią Prof. Dr hab. Annę Dmoszyńską, specjalistkę chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, założycielkę Polskiej Grupy Szpiczakowej, pomysłodawczynię cyklicznych spotkań w Kazimierzu Dolnym.

···
22.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku przy pomocy sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA

Mutacje w eksonie 9 genu CALR oraz w eksonie 13 genu ASXL1 należą do markerów molekularnych o znaczeniu diagnostycznym i rokowniczym u chorych na nadpłytkowość samoistną (essential thrombocythemia – ET) oraz samoistne włóknienie szpiku (myelofibrosis – MF). Celem pracy przedstawionej w Acta Haematologica Polonica było opracowanie i wdrożenie metod wykrywania mutacji w obu genach przy użyciu techniki sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA. Przebadano 20 chorych na ET oraz 20 na MF.

···
21.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematologia 2019 - Najnowsze doniesienia z konferencji ASH w San Diego

26 lutego 2019 r. Fundacja imienia dr. Macieja Hilgiera zaprasza na konferencje Hematologia 2019 - Najnowsze doniesienia z konferencji ASH w San Diego.

···
20.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dziewięć dni do wysłania abstraktu na EHA24

Zaprezentuj swoją pracę i prześlij streszczenie przed 1 marca 2019 r. (23:59 CET). Pozostało tylko dziewięć dni na przesłanie streszczenia na Kongres EHA24 w Amsterdamie. Przedstaw swoją pracę międzynarodowej publiczności liczącej ponad 10 000 specjalistów hematologii z całego świata i tysiącom czytelników internetowych.

···
19.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Lista Stu 2018 - najbardziej wpływowi w polskiej medycynie

Puls Medycyny opublikował listę stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie zdrowia w Polsce w roku 2018.

···
16.02.2019 / dr n. med. A Piekarska / Aktualności

Ruksolitynib jako terapia ratunkowa w przewlekłej chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

Przewlekła choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (cGVHD) pozostaje główną przeszkodą w osiąganiu pełnego sukcesu alogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT), co wynika z obniżania jakości życia oraz znaczącego wpływu na chorobowość i śmiertelność. Kortykosterydy są leczeniem I linii o ograniczonej skuteczności oraz licznych działaniach ubocznych i nie ma szeroko zaakceptowanej terapii II linii. Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) opracował skalę cGVHD, która pozwala na oszacowanie objawów oraz mierzenie odpowiedzi na leczenie. Z kolei Martin i wsp. (Blood 2017) zaproponowali połączenie kryteriów odpowiedzi wg NIH z przeżyciem wolnym od niepowodzenia (FFS), definiowanym jako brak konieczności dodatkowej terapii oraz wznowy nowotworu.

···
15.02.2019 / Martyna Chmielewska / medexpress.pl / Aktualności

Czy szpiczak plazmocytowy doczeka się optymalnego leczenia w Polsce?

- Podstawowym problemem chorych na szpiczaka plazmocytowego kwalifikujących się do przeszczepu jest podgrupa chorych, która nie reaguje wystarczająco dobrze na dotychczas dostępne leczenie - mówi prof. Wiesław Jędrzejczak.

···
15.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Nadzieja na sprzedaż

Prof. Grzegorz Basak (hematolog, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Dariusz Aksamit (fizyk medyczny, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki i Marsz dla Nauki) podjęli temat alternatywnych metod leczenia nowotworów.

···
15.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Statystyka w praktyce hematologicznej

Wraz ze stale rosnącą liczbą badań w dziedzinie hematologii, znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie i interpretacji wyników stała się niezbędnym narzędziem pracy klinicystów. W opublikowanym w Acta Haematologica Polonica artykule omówiono najczęściej stosowane testy statystyczne oraz zdefiniowano punkty końcowe stosowane podczas raportowania rezultatów badań klinicznych.

···
14.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki długookresowej analizy badań nad terapią CAR-T firmy Novartis (tisagenlecleucel) wskazują na utrzymywanie trwałej odpowiedzi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami krwi

Warszawa, 13 lutego 2019 r. – Novartis ogłosił wyniki długofalowej analizy badań klinicznych ELIANA i JULIET leku tisagenlecleucel. Badanie ELIANA obejmowało dzieci i młodych dorosłych z nawracającą lub oporną na leczenie (r/r) ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), zaś badanie JULIET dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie (r/r) chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL). Wyniki analiz potwierdzają skuteczność terapii CAR-T firmy Novartis i trwałe wskaźniki odpowiedzi na leczenie, a także spójny profil bezpieczeństwa.

···
14.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Pan Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

···
13.02.2019 / medexpress.pl / Aktualności

Priorytety polskiej hematoonkologii

O niezaspokojonych potrzebach chorych na szpiczaka plazmocytowego oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną mówi prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy ds. hematoonkologii.

···
12.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

VIII Forum Pacjentów Onkologicznych

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych po raz VIII w pierwszy dzień wiosny (21 marca) zaprasza do udziału w Forum pacjentów Onkologicznych.

···
kodowanie: projekt: