Aktualności

2.05.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Haploidentyczna transplantacja komórek macierzystych krwiotworzenia z podaniem cyklofosfamidu po przeszczepie u chorych na agresywne chłoniaki - dokąd zmierzamy?

Badania oceniające skuteczność przeszczepienia haploidentycznych komórek macierzystych krwiotworzenia (haplo-HSCT) z podaniem cyklofosfamidu po przeszczepie (PTCy) w agresywnych, opornych bądź nawrotowych (R/R) chłoniakach wskazują na konieczność uzyskania bardzo dobrej kontroli choroby nowotworowej przed wykonaniem transplantacji. Można ją uzyskać stosując inhibitory punktów kontrolnych lub przeciwciała monoklonalne skoniugowane z lekami. Nadal jednak ta forma sekwencyjnej terapii w połączeniu z haplo-HSCT jest kwestionowana.

···
30.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak leczę chłoniaka z komórek płaszcza - Prof. Wojciech Jurczak

Jak wygląda dzisiaj standardowa terapia chłoniaka z komórek płaszcza? Jakie rokowanie mają dzisiaj pacjenci z nawrotowym/opornym  chłoniakiem z komórek płaszcza? U których pacjentów widziałby Pan Profesor miejsca dla lenalidomidu, leku dopuszczonego do terapii w MCL już od kilku lat przez EMA?

···
30.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pierwszy szczyt EBMT GvHD w Polsce - bezpłatna rejestracja dla pielęgniarek

16-18 maja w Warszawie odbędzie się pierwszy szczyt EBMT GVHD. Celem spotkania jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie biologii, profilaktyki i leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD).

···
29.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Darmowa komunikacja? Opieka medyczna bez kolejek? Sprawdź jakie przywileje przysługują dawcy szpiku!

Większość osób wie, że honorowi krwiodawcy otrzymują uprawnienia, będące podziękowaniem za ich bezinteresowną pomoc. A jak to jest z dawcami szpiku, którzy oddali krwiotwórcze komórki macierzyste dla pacjenta, chorego na nowotwór krwi? Za poświęcony czas i nieocenioną pomoc drugiej – często nieznajomej osobie – dawcom szpiku również przysługują przywileje.

···
28.04.2019 / Ewa Biernacka / Aktualności

Potrzeby psychiczne dziecka, gdy choruje/umiera ktoś z jego bliskich

W Gdańsku od kilku lat realizowany jest z sukcesem program wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w żałobie o tajemniczej nazwie „Tumbo Pomaga”. Tak na imię ma pomarańczowy słonik, symbol Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”, założony blisko 13 lat temu przy Fundacji Hospicyjnej. Współautorka programu psycholożka Agnieszka Paczkowska pracuje na co dzień w stacjonarnym Hospicjum dla Dorosłych im ks. E. Dutkiewicza SAC. Program powstał jako odpowiedź na obserwowane przez hospicyjny zespół potrzeby dzieci z rodzin chorych objętych opieką i będących w czasie żałoby po ich śmierci.

···
25.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: przeciwciała anty-CD38 w terapii szpiczaka plazmocytowego

Wypowiedź prof. Krzysztofa Jamroziaka (Warszawa) podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w Warszawie o przeciwciałach anty-CD38 i ich ewentualnej refundacji w Polsce.

···
24.04.2019 / Acta Haematologica Polonica / Aktualności

Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych

Komórki nowotworowe modyfikują aktywność układu odpornościowego, wyciszając jego reakcję na rozwijający się nowotwór. Jednym z głównych szlaków prowadzących do wyciszenia aktywności limfocytów jest szlak PD-1/PD-L1, zatem jest jednym z głównych celów immunoterapii. Blokowanie PD-1 lub PD-L1 przy pomocy przeciwciał monoklonalnych umożliwia przywrócenie aktywności układu odpornościowego i wstrzymanie bądź cofnięcie choroby. W badaniach klinicznych określano skuteczność i bezpieczeństwo terapii przy użyciu przeciwciał anty-PD-1 oraz anty-PD-L1 w nowotworach litych oraz hematologicznych. Obiecujące wyniki badań, w monoterapii lub połączeniu z chemio- lub radioterapią, prowadzą do rejestracji terapii przeciwciał monoklonalnych anty-PD-1 i anty-PD-L1 w coraz większej liczbie chorych onkologicznych.

···
23.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr hab. Dytfeld: szybkość, długość i konsekwencja w podawaniu lenalidomidu przekłada się na wyniki leczenia

Wypowiedź dr hab. Dominika Dytfelda (Poznań) podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w Warszawie o zaletach stosowania lenalidomidu u chorych na szpiczaka plazmocytowego w pierwszej linii leczenia.

···
21.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Białaczka niejedno ma imię – wciąż zbyt mało wiemy o tej wyjątkowo agresywnej chorobie | Światowy Dzień Świadomości ostrej białaczki szpikowej

Białaczki to choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, w których stwierdza się komórki nowotworowe we krwi i w szpiku. Podział białaczek jest bardzo skomplikowany. Najogólniej można podzielić je na białaczki szpikowe, limfocytowe, ostre i przewlekłe.

···
19.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: Nie ma przeciwwskazań do sekwencyjnego stosowania leków immunomodulujących w szpiczaku

Prof. Krzysztof Jamroziak odpowiada na pytania o przeciwwskazania do sekwencyjnego stosowania leczenia immunomodulującego (lenalidomid, pomalidomid) i występowania oporności krzyżowej w terapii szpiczaka plazmocytowego.

···
18.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Życzenia wielkanocne 2019

Z okazji zbliżającego się święta Zmartwychwstania Pańskiego, które od dwudziestu wieków niesie nam wszystkim wielką radość, jak i wielkie zobowiązanie.

···
18.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Połączą siły, aby szybciej i lepiej diagnozować białaczkę

Polscy naukowcy proponują innowacyjną metodę diagnostyki białaczek, dzięki której możliwe będzie zapobieganie nawrotom choroby. Na opracowanie specjalistycznej aparatury diagnostycznej właśnie otrzymali grant w wysokości 26 mln PLN w programie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

···
17.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Program przeciwdziałania stresowi wśród personelu medycznego – badania SWPS

Med-Stres - program przeznaczony dla przedstawicieli zawodów medycznych dostępny w całości online. 

···
16.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dołącz do akcji Know AML!

20-21 kwietnia na całym świecie prowadzona jest międzynarodowa akcja szerzenia wiedzy na temat ostrej białaczki szpikowej KnowAML. O tym jak można przyłączyć się do akcji oraz, dlaczego tak ważna jest wczesna diagnostyka i szerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod leczenia tłumaczy Prof. Agnieszka Wierzbowska.

···
16.04.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wpływ efektu przeszczep przeciwko białaczce na przeżycie w ostrej białaczce limfoblastycznej

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) stanowi opcję terapeutyczną mogącą prowadzić do wyleczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL). Efekt przeszczep przeciw białaczce (GVL) związany z alloHSCT ma silne działanie przeciwbiałaczkowe u pacjentów z ALL, co odzwierciedla znacznie zmniejszona częstość nawrotów nowotworu w porównaniu ze standardową chemioterapią lub przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. 

···
15.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Scheid: rola ASCT w nowoczesnym leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Prof. Christoph Scheid (Uniwersytet Medyczny w Kolonii, Niemcy) w rozmowie z dr hab. Dominikiem Dytfeldem podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w marcu tego roku.

···
13.04.2019 / mgr. K. Fidyt, dr M. Firczuk / Aktualności

Enzymy antyoksydacyjne układu tioredoksyny jako potencjalny, nowy cel terapeutyczny w B-ALL – doniesienia polskich naukowców

Ostra białaczka limfoblastyczna B komórkowa (B-ALL) jest nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego. Ten rodzaj białaczki najczęściej występuje u dzieci, rzadziej również u dorosłych. W leczeniu stosuje się prawie wyłącznie chemioterapeutyki. Większość chorych dobrze odpowiada na leczenie, jednak u około 15-20% pacjentów pediatrycznych i około 50% dorosłych dochodzi do nawrotu choroby, często opornego na leczenie. Ze względu na wysoką częstość zachorowań, pomimo coraz skuteczniejszych protokołów leczenia, ten typ białaczki jest, po wypadkach i urazach, wiodącą przyczyną zgonów u dzieci.

···
12.04.2019 / dr A. Piekarska / Aktualności

Stanowisko EBMT-NIH-CIBMTR w sprawie standaryzowanej terminologii i wytycznych do oceny choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

Istnieje kilka międzynarodowych rekomendacji dotyczących oceny choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) po transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT). W artykule opublikowanym na łamach Bone Marrow Transplantation eksperci reprezentujący EBMT*, NIH** oraz CIBMTR*** (EBMT-NIH-CIBMTR Task Force) zrewidowali istniejące wytyczne w zakresie ostrej (aGvHD) i przewlekłej GvHD (cGvHD), odnieśli się do niejasnych kwestii powstałych w codziennej praktyce klinicznej i zaproponowali konsensus dotyczący kluczowych terminów. Jest to istotne w codziennej praktyce transplantologów, a implementowanie tych zaleceń ułatwi porównywanie wyników terapii, poprawi jakość danych mi.in. w badaniach klinicznych oraz posłuży ocenie biomarkerów GvHD.

···
11.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Miejsce bosutynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej na podstawie doniesień z konferencji ASH

Wypowiedź pana profesora Tomasza Sachy na temat doniesień ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
10.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wywiad z prof. Zauchą: Leczenie chorego na szpiczaka w podeszłym wieku

Wywiad red. Agnieszki Krawiec z prof. Janem Maciejem Zauchą z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w marcu tego roku.

···
10.04.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa autoHSCT w terapii amyloidozy łańcuchów lekkich

Mimo wprowadzenia nowych terapii, takich jak inhibitory proteasomów czy leki immunomodulujące, autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) pozostaje najbardziej skutecznym podejściem w leczeniu chorych na amyloidozę łańcuchów lekkich.

···
kodowanie: projekt: