Aktualności

8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zapraszamy na jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się 13-14 listopada 2009. PDF Szczegóły w drugim komunikacie.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej

Wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zapraszamy na wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2009 roku w Lublinie. Niżej program spotkania ( dostępny również do pobrania w formacie PDF).

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Prezentacja "Realistyczny algorytm diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego w Polsce"

W zakładce Materiały dostępna jest prezentacja Prof. Anny Dmoszyńskiej pt.: "Realistyczny algorytm diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego w Polsce" z wiosennej sesji Polskiej Szkoły Hematologii (16-18.04.2009, Wisła).

 

···
8.06.2009 / dr Norbert Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Oznaczanie stężenia wolnych łańcuchów lekkich w osoczu

Wskazania międzynarodowej grupy szpiczakowej dotyczące oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich w osoczu.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Po wiosennym spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniach 24-25 kwietnia w Lublinie odbyło się wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. Spotkanie Grupy zainaugurował wykład dr Alexa Legga z firmy Binding Site z Wielkiej Brytanii, na temat wartości metody badania wolnych łańcuchów lekkich w surowicy u chorych na szpiczaka mnogiego. Wykład w dużej mierze przybliżył międzynarodowe rekomendacje dotyczące analizy wolnych łańcuchów lekkich, które zostały ostatnio opublikowane w czasopiśmie "Leukemia" (Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia 2009; 23: 215-24.). Następnego dnia odbył się kolejny wykład doktora Legga zatytułowany "Amyloidoza i powikłania nerkowe". Kolejnym punktem spotkania Grupy była dyskusja na temat rekomendacji PGSz w leczeniu szpiczaka mnogiego prowadzona przez Prof. Marię Kraj z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i moderowana przez Prof. Annę Dmoszyńską z Kliniki Hematoonkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zalecenia po uprzedniej akceptacji zarządu Grupy Szpiczakowej zostaną umieszczone na stronie grupy. Po krótkiej przerwie uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat miejsca bortezomibu w leczeniu chorych na szpiczaka przedstawionej przez dr Halinę Urbańską-Ryś z Katedry i Kliniki Hematologii UM w Łodzi. Kolejnym wykładem była prezentacja pt.: "Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań cytogenetycznych u chorych na szpiczaka mnogiego" przedstawione przez dr Ewę Wawrzyniak z Katedry i Kliniki Hematologii UM w Łodzi. Na koniec pani doc. Maria Cioch z Kliniki Hematologii w Lublinie przedstawiła projekt badania i zaprosiła do udziału w wieloośrodkowej próbie dotyczącej nowej terapii mobilizacyjnej po nieskutecznej próbie mobilizacji cyklofosfamidem. Już wkrótce będzie możliwość zapoznania się i zgłoszenia uczestnictwa do badania na stronach grupy.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zapraszamy na jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się 22-23 października 2009. Szczegóły w pierwszym komunikacie.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zapraszamy na wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2009 roku w Lublinie. Niżej program spotkania (dostępny również do pobrania w formacie PDF).

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Start portalu hematoonkologia.pl

Prezentujemy oficjalną stronę Polskiej Grupy Szpiczakowej w ramach serwisu internetowego hematoonkologia.edu.pl.

···
5.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

III Międzynarodowy Zjazd poświęcony chłoniakowi nieziarnicznemu wieku dziecięcego i osób młodocianych

W dniach 11-13.06. we Frankfurcie w Niemczech odbędzie się III Międzynarodowy Zjazd poświęcony chłoniakowi nieziarnicznemu wieku dziecięcego i osób młodocianych (Third International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodgkin`s Lymphoma). Więcej informacji: http://www.nhl2009.org.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

14. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Hematologów

14. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Hematologów (EHA - European Hematology Association) odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2009 roku w Berlinie. Termin wysyłania streszczeń upłynął 1 marca. Autorzy wysłanych prac zostaną powiadomieni o przyjęciu jej na zjazd i formie prezentacji do 30 kwietnia. Termin rejestracji drogą elektroniczną upływa 21 maja. Szczegółowe informacje na stronie zjazdu: http://eha.eurocongres.com/14th/.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

VII Konferencja "Cytometria w Diagnostyce Lekarskiej"

W dniach 4-5 czerwca odbędzie się w Poznaniu VII Konferencja "Cytometria w Diagnostyce Lekarskiej". Więcej informacji: http://www.cytometria2009.poznan.pl/.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Spotkanie członków grupy ERIC w Berlinie

Dnia 4 czerwca, podczas zjazdu EHA w Berlinie, odbędzie się spotkanie członków grupy ERIC. Planowane są dwa spotkania, podczas których przedstawione będą dotychczasowe osiągnięcia grupy oraz omówiony zostanie temat roli mikromacierzy w CLL. Więcej szczegółów o spotkaniach w programach tutaj i tutaj (format PDF). Więcej informacji o grupie można uzyskać na stronie http://www.ericll.org. Pobierz formularz rejestracji.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Coroczny Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) odbędzie się w dniach 29.05-02.06 w Orlando w USA. Informacje: http://www.asco.org/ASCO/Meetings/ASCO+Annual+Meeting.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

13. warsztaty EHS-EBMT

W dniach 25-28.05. w Latimer (Londyn) w Wielkiej Brytanii odbędą się 13. warsztaty EHS-EBMT poświęcone Transplantacji Szpiku (Training Course Blood and Marrow Transplantion). Więcej informacji: http://www.esh.org/agenda09/ebmt/ebmt09reg.html.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Konferencja poświęcona technice ELISPOT

Dnia 25.05. w Lublinie odbędzie się konferencja poświęcona technice ELISPOT. Szczegóły w zaproszeniu.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

II Międzynarodowy Zjazd poświęcony białaczce, chłoniakowi i szpiczakowi

W dniach 21-24.05. w Istambule w Turcji odbędzie się II Międzynarodowy Zjazd poświęcony białaczce, chłoniakowi i szpiczakowi (2nd International Congress on Lymphoma Leukemia Myeloma) organizowany jest przez Tureckie Towarzystwo Hematologiczne. Więcej informacji: http://www.llm2009.org.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Warsztaty diagnostyczne ESH-EHA w Tallinie

W dniach 15-17.05. w Tallinie w Estonii odbędą się warsztaty diagnostyczne ESH-EHA (Diagnostic Work-Up of Hematological Malignancies Focus on Lymphoid Malignancies) poświęcone złośliwym nowotworom hematologicznym. 11 warsztaty poświecone są diagnostyce chłoniaków złośliwych. Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy w trakcie specjalizacji z hematologii oraz lekarzy zaangażowanych w diagnozowanie i leczenie limfoproliferacji. Planowane są wykłady ekspertów oraz przedstawienie i omówienie przypadków klinicznych. Więcej informacji: http://www.ehaweb.org/eha/education/esh_eha_hematology_tutorials/esh_eha_11th_tutorial__1.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wykład "Effects of growth factors in Multiple Myeloma, studies from a mouse model"

W dniu 11 maja odbędzie się wykład dr Eline Menu z Myeloma Research Centre, Vrije Universiteit, Brussels, Belgium zatytułowany "Effects of growth factors in Multiple Myeloma, studies from a mouse model". Szczegóły w zaproszeniu.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wykłady w Krakowie

W dniu 11 maja 2009 roku w Krakowie odbędą się wykłady, które wygłoszą dr hab. Ryszard Czepko „Zabiegi neurochirurgiczne i ortopedyczne u chorych ze szpiczakiem mnogim - doświadczenia własne” oraz dr med. Piotr Wojciechowski „Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim - doświadczenia własne”. Szczegóły w zaproszeniu.

···
2.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

49. Spotkanie Brytyjskiego Towarzystwa Hematologicznego

W dniach 27-29.04. w Brighton w Wielkiej Brytanii odbędzie się 49. Spotkanie Brytyjskiego Towarzystwa Hematologicznego (British Society for Hematology). Więcej informacji: http://www.bshconferences.co.uk.

···
kodowanie: projekt: