hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy

Sponsor zakładki:

Baxter & TY

AKTUALNOŚCI - HEMOFILIA


/ dr J. Zdziarska

Stosowanie APCC w skojarzeniu z kwasem traneksamowym

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (APCC, preparat FEIBA) oraz rekombinowany aktywny czynnik VII (rVIIa, preparat NovoSeven) to tzw. preparaty omijające inhibitor, doprowadzające do generacji trombiny pomimo braku możliwości uzupełnienia czynnika VIII/IX we krwi pacjenta.


/ dr M. Górska-Kosicka

Rekomendacje dotyczące leczenia chorych na hemofilię

Hemofilia to wrodzona skaza krwotoczna, dziedziczona w sposób recesywny związany z płcią. Hemofilia A spowodowana jest niedoborem czynnika VIII, B – IX. Głównym objawem hemofilii są samoistne krwawienia do stawów i tkanek miękkich, których częstość i intensywność zależy od poziomu brakującego czynnika.


/ dr I. Woźnica-Karczmarz

Pęknięcie śledziony i krwawienie śródczaszkowe u noworodka chorego na hemofilię – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Samoistne pęknięcie prawidłowej śledziony zdarza się wyjątkowo rzadko. W większości przypadków do pęknięcia śledziony dochodzi w przypadku splenomegalii spowodowanej nowotworami hematologicznymi, infekcjami, chorobami metabolicznymi, erytroblastozą płodową czy nadciśnieniem wrotnym. Rzadziej przyczyną pęknięcia śledziony są pierwotne choroby śledziony, nowotwory śledziony lub nieprawidłowości w układzie hemostazy.


/ dr J. Zdziarska

Podawanie czynnika VIII krzepnięcia w ciągłym wlewie

Ciągły wlew czynnika VIII jest skuteczną metodą leczenia substytucyjnego w hemofilii A, stosowaną szczególnie chętnie w celu osłony dużych zabiegów operacyjnych. Powala na utrzymanie stabilnego poziomu czynnika VIII we krwi oraz oszczędność preparatu. W piśmiennictwie można spotkać jednak sugestie, że ciągły wlew sprzyja wytworzeniu inhibitora cz. VIII./ dr I. Woźnica-Karczmarz

Zaawansowane leczenie hemofilii - rzeczywistość czy fantazja?

Leczenie oparte na wykorzystaniu nowoczesnych metod takich jak terapia genowa, komórkowa, tkankowa  lub  technologia oparta na indukowaniu pluripotencjalnych komórek macierzystych stwarza ogromne możliwości leczenia wielu chorób jednogenowych, w tym również hemofilii.


nowsze 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 31 starsze
© 2009-2015 hematoonkologia.pl polityka prywatności polityka cookies regulamin